EU projekt: (ovaj projekt je sufinanciran iz poziva na dostavu projektnih prijedloga Razvoj poslovne infrastrukture i treba zadovoljiti ciljeve i pokazatelji koje su postavljeni u natječaju)

Osnovni podaci o projektu:

Naziv: „Razvoj poduzetničkog inkubatora za visoke tehnologije Sveučilišta u Splitu“

Kratki opis: Analizom poduzetničke infrastrukture u Splitsko-dalmatinskoj županiji, naročito poduzetničko potpornih institucija, uočava se nedostatnost navedenih kapaciteta i nedovoljna tehnološka opremljenost istih. Navedeni deficit otežava poslovanje malim poduzetnicima, naročito start up-ovima koji ne mogu pronaći urede po za početak poslovanja, niti imaju mogućnost korištenja konferencijskih sala, multimedijalnih sadržaja kao što je videokonferencijska oprema ili pametna ploča. Nadalje, analiza je detektirala kako ne postoji institucionalno razvijen coworking prostor, a posljedično ni kultura konzumiranja takvog oblika rada. Uočena je i nepovoljna struktura gospodarstva, naime gospodarstvo Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije prvenstveno se temelji na turizmu, pratećim uslužnim djelatnostima i trgovini kao onima u kojima je zaposlen najveći dio radne snage. U skladu s navedenim, grad i županija se ne mogu pohvaliti velikim brojem start upova i samozaposlenih osoba. Dokaz tomu je anketa provedena na Ekonomskom fakultetu u Splitu gdje je samo 7% studenata iskazalo aspiracije u skoroj budućnosti baviti se poduzetništvom. Kao glavni razlog takvom defetizmu studenti su naveli neadekvatne sadržaje poduzetničko-potpornih institucija, nedostatak sredstava za pokretanje posla i administrativne barijere. Dakle, svrha projekta je reducirati gore istaknute probleme, preokrenuti negativne trendove i biti zamašnjak razvoja cijele Dalmacije. Navedeno će se postići objedinjenim organizacijsko-prostornim preuređenjem, odnosno rekonstrukcijom i prenamjenom postojeće zgrade studentskog doma (koji trenutno nije u funkciji), u zgradu koja će pružati kompletne usluge poduzetničkog inkubatora, s ciljem podrške poduzetnicima, studentima i diplomantima kroz niz poslovnih usluga i resursa. Inkubator će prvenstveno biti okrenut specijaliziranim aktivnostima s tematskim fokusom i usmjerenjem na područja nove (visoke) tehnologije koja prati rapidan napredak tehnologije u svijetu i koja ide u korak s galopirajućim trendom globalizacije. Naime, Europska unija, a posljedično ni Republika Hrvatska, ne mogu konkurirati zemljama Dalekog istoka ili Indokine cijenom radne snage, naprotiv, jedini način biti konkurentan na globalnom tržištu je upravo ulaganje u razvoj modernih visokih tehnologija, što se uostalom proklamira u glavnom razvojnom dokumentu EU- Europa 2020. Stoga je svrha i opravdanost pokretanja predmetnog Inkubatora kroz pružanje usluga najma potrebnih uredskih prostora, polivalentnih dvorana, akceleratora, laboratorija za ispitivanje hardwarea, coworking prostorija, savjetodavnih i edukacijskih usluga za postojeće i poduzetnike početnike, stvoriti optimalne infrastrukturne i prateće mentorske preduvjete za pokretanje poduzetništva kod onih koji gaje takve aspiracije, s naglaskom na nove i visoke tehnologije. Naime, uslijed nedostatne i nepotpune postojeće potporne infrastrukture često se događa da poduzetnički afiniteti i potencijali budu nerealizirani. Nadalje, svrha projekta je brendiranje coworking modela rada kao poželjnog i opće prihvatljivog u svim gospodarski razvijenim zemljama svijeta jer takav modus operandi stvara sinergijski učinak i često rezultira stvaranjem partnerstava, pa čak i klastera. Također, cilj je dati doprinos povećanju broja diplomanata koji se bave poduzetništvom, a posljedično i mijenjanju mentaliteta i radne paradigme zasnovane na intenciji mladih osoba za zapošljavanjem u javnim službama kao ostvarenju životnog cilja. Prijavitelj je anticipirao i implementaciju laboratorija sa sofisticiranim softverskim i hardverskim rješenjima kako bi kapacitete budućeg Inkubatora mogli koristiti inovatori, stručnjaci iz STEM područja koji trenutno na području cijele Dalmacije ne mogu pronaći poduzetničko-potporne kapacitete koji bi zadovoljili njihove potrebe. Sumarno, svrha projekta se ostvaruje reduciranjem i otklanjanjem analizom utvrđenih problema u poduzetništvu Splita i Splitsko-dalmatinske županije, kao i pružanjem prijeko potrebnog sadržaja ciljnim skupinama projekta- postojećim i budućim poduzetncima, dipomantima, studentima i ugroženim skupinama na tržištu rada.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj: Uspostava poduzetničke infrastrukture za unaprjeđenje poduzetničkog sektora visokih tehnologija u Splitsko-dalmatinskoj županiji kroz razvoj inkubatora za visoke tehnologije Sveučilišta u Splitu

Rezultati i doprinos:

Opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura – 2462,04m2

Broj PPI-jeva koji će koristiti infrastrukturu – 3

Broj poduzeća koja će koristiti infrastrukturu tj. proizvode/usluge infrastrukture – 22

Broj novih poduzeća koja će koristiti infrastrukturu tj. proizvode/usluge infrastrukture – 12

Kapacitet infrastrukture – 55

Popunjenost infrastrukture – 65,64

Ukupna vrijednost projekta: 20.000.000,00 HRK

EU sufinanciranje: 19.831.733,13 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 11. kolovoza 2017. – 11. veljače 2020.

Kontakt osoba za više informacija o projektu:

Sanela Krstulović

E-mail: sanela.krstulovic@unist.hr