KONTAKT

OSNOVNI PODACI
UNIST Tehnološki park d.o.o.
Adresa sjedišta: Matoševa 56, Split
Adresa pošte: Poljička cesta 35, Split
OIB 51860740266

Direktorica: Sanela Krstulović

e-mail: sanela.krstulovic@unist.hr