KONTAKT

OSNOVNE PODATCI 
UNIST Tehnološki park d.o.o.
Adresa sjedišta: Matoševa 56, Split
Adresa pošte: Hrvatske mornarice 1H, Split
OIB 51860740266