KONTAKT

OSNOVNI PODACI
UNIST Tehnološki park d.o.o.
Adresa sjedišta: Matoševa 56, Split
OIB 51860740266

e-mail: sanela.krstulovic@unist.hr