Nabava

Popis nabave po godini

Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukcija zgrade Poduzetničkog inkubatora za visoke tehnologije Sveučilišta u Splitu (KK.03.1.2.01.0029)
Ponuditelj svoju ponudu mora dostaviti do 23. siječnja 2019. godine do 12:00:00 sati.
Važni dokumenti: