Gradnja prema FIDIC pravilima

Gradnja našeg Poduzetničkog inkubatora za visoke tehnologije Sveučilišta u Splitu (KK.03.1.2.01.0029), provodi se prema FIDIC pravilima, što je međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove koji se koristi i u Hrvatskoj.

U posljednjih desetak i više godina uvedeni su u široku primjenu u projektima financiranim zajmovima međunarodnih financijskih organizacija (razvojnih banaka) te projekata sufinanciranih sredstvima pred-pristupnih fondova.  Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska je stekla pravo korištenja kohezijskih i strukturnih fondova za sufinanciranje projekata. Na infrastrukturnim projektima sufinanciranim od EU redovito se koriste ugovori prema ovom modelu.

FIDIC predstavlja tipske predloške općih uvjeta ugovora, koje korisnik, kroz posebne uvjete, prilagođava vlastitim potrebama.

Ovi opći uvjeti ugovora o građenju namijenjeni su za građenje na osnovi projektne dokumentacije koju je pripremio naručitelj, odnosno odabrani projektant u njegovo ime. Radi se o najčešće korištenom ugovoru o građenju u javno financiranim projektima, po kojem naručitelj priprema projekte, ishodi potrebne dozvole i ugovara radove na temelju utvrđenog troškovnika radova.

 

1999. godine objavljene su četiri nove FIDIC knjige uvjeta za ugovaranje:

  • Zelena knjiga – odnosi se na kratku formu ugovora
  • Crvena knjiga – uvjeti ugovora za radove prema projektu naručioca
  • Žuta knjiga – uvjeti ugovora o projektiranju i izgradnji
  • Srebrna knjiga – uvjeti ugovora po sistemu „ključ u ruke“

Knjige u bojama razlikuju se prema namjeni i prema riziku. Osim obveze projektiranja, izvođač dodatno preuzima niz drugih odgovornosti i rizika.

Gradnja našeg Poduzetničkog inkubatora za visoke tehnologije Sveučilišta u Splitu (KK.03.1.2.01.0029) provodi se prema Crvenoj knjizi.

 

FIDIC je inače Međunarodno udruženje savjetodavnih inženjera (Fédération internationale des ingénieurs-conseils) osnovano u Belgiji 1913. godine.

Više informacija o samim pravilima I udruženju možete naći na službenoj stranici http://fidic.org/

 

Leave Comment

Your email address will not be published.