Druga terenska provjera

U utorak, 02. lipnja 2020. godine, održana je druga terenska provjera od strane SAFU, Službe za infrastrukturne i građevinske radove, na našem projektu KK.03.1.2.01.0029 – Razvoj poduzetničkog inkubatora za visoke tehnologije Sveučilišta u Splitu.

 

Predstavnici SAFU su, uz predstavnike korisnika (UNIST Tehnološki park d.o.o.), izvođača radova (Elektrocentar Petek d.o.o.) i stručnog nadzora (Stabilnost d.o.o.), nakon detaljnog sastanka obišli kompletno gradilište i evidentirali izvedene radove.

          

 

Leave Comment

Your email address will not be published.